V Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj so 24. novembra uradno objavili mednarodni zbornik kazalnikov OECD v izobraževanju: »Pogledi v izobraževanje 2015« – »Education at a Glance 2015«, ki daje najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih nacionalnih statističnih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v državah članicah in partnericah OECD iz celega sveta.

Najpomembnejša novost letošnje publikacije je prehod na Mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja 2011 – ISCED 2011, s katero naj bi se izboljšala politična relevantnost ključnih kazalnikov OECD. EAG 2015 vsebuje več podatkov o posameznih ravneh terciarnega izobraževanja, raven ISCED 0, ki ponuja nove možnosti analitičnega preučevanja na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, ter večje število kazalnikov z razlikovanjem med splošnimi in poklicnimi izobraževalnimi programi.

Glavna sporočila se izražajo skozi teme, kot so financiranje izobraževanja, učiteljski poklic, povezave med izobrazbo, znanji in spretnostmi ter zaposlovanjem, pravičnostjo v izobraževanju in trgom dela.

Vir: MIZŠ, 24. 11. 2015

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)