Raziskava je potekala v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev, ki preverja znanja učencev 15-letnikov na področju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti v državah članicah OECD in državah partnericah. Slovenija z raziskavo PISA 2012 zaključuje prvi krog podrobnega preverjanja. Rezultati so stabilni, saj na vseh treh področjih v primerjavi z rezultati raziskave PISA 2009 ni pomembnejših razlik.

V Sloveniji raziskave PISA izvajajo strokovnjaki na Pedagoškem inštitutu. Na spletni strani inštituta, www.pei.si, je objavljena podrobnejša analiza podatkov za Slovenijo, seznaniti pa se je možno tudi s predstavitvijo rezultatov na tiskovni konferenci, ki so jo vodili 3. decembra.

Leta 2012 je v raziskavi sodelovalo okoli 510 000 učenk in učencev iz 65 držav, kar predstavlja reprezentativno skupino za okoli 28 milijonov 15-letnikov. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 8405 dijakinj in dijakov ter učenk in učencev. Sodelovale so vse slovenske gimnazije in srednje šole oz. 327 srednješolskih izobraževalnih programov, ob tem pa še 24 osnovnih šol in ena ustanova za izobraževanje odraslih.

V vsakem ciklu raziskave je eno področje merjenja poudarjeno, v raziskavi PISA 2012 je to bila matematična pismenost.

Rezultati raziskave:

Posnetek konference za novinarje (vox.arnes.si)

Na spletni strani Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj je možen vpogled v poročila in podatke ter ključne ugotovitve za vse države. Preberite tudi novico OECD, It’s PISA time again. So?, 12. 11. 2013.

Vir: PEI, 3. 12. 2013 in MIZŠ po e-pošti

Preberite tudi: Poročilo o šolstvu v EU: boljši v naravoslovju in branju, slabši v matematiki, EK, 3. 12. 2013

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)