Rok za oddajo vlog za državne in Zoisove štipendije za šolsko/študijsko leto 2010/2011 je 8. september 2010 za dijake in 6. oktober 2010 za študente.  Vloge za državno štipendijo je potrebno oddati na krajevno pristojni center za socialno delo, za Zoisove štipendije pa na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Rok za oddajo vlog za kandidate, ki prvič uveljavljajo državno štipendijo, ni omejen.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije sta danes objavila Javni poziv za dodelitev državnih in Zoisovih štipendij za šolsko/študijsko leto 2010/2011. Poziv je objavljen na spletnih straneh www.mddsz.gov.si, www.sklad-kadri.si in na portalu e-uprava. V tem mesecu bo objavljen tudi v osrednjih tiskanih medijih. Vloge je mogoče natisniti s spletnih strani.

V javnem pozivu so navedeni pogoji za pridobitev državne oziroma Zoisove štipendije, upravičenci do štipendij, višina štipendij, posebnosti glede študija v tujini, obveznosti štipendistov, zahtevana dokumentacija in postopek oddaje vloge in odločanje ter roki za oddajo.

Državne štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po ZŠtip in pri katerih povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega:

* 385,20 evrov na družinskega člana za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča,
* med 391,13 in 402,98 evrov na družinskega člana za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča,
* 414,83 evrov na družinskega člana, če gre za kandidate iz enostarševskih družin, kandidate s posebnimi potrebami oziroma kandidate, katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami.

Rok za oddajo vlog za kandidate, ki prvič uveljavljajo državno štipendijo, ni omejen. Za kandidate, ki so v preteklem šolskem oziroma študijskem letu (2009/2010) že prejemali državno ali Zoisovo štipendijo, je rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije 8. september 2010 za dijake in 6. oktober 2010 za študente.

Več>> Novica MDDSZ

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)