Na razpis se lahko prijavijo javni vrtci (samostojni javni vrtci in vrtci pri osnovni šoli)  v dveh rokih, in sicer v prvem roku do 25. 10. 2018 in v drugem roku do 25. 1. 2019.

Namen krajših programov je ponuditi staršem, ki doslej svojega otroka še niso vključili v institucionalno obliko predšolske vzgoje, da se jim zadnje leto pred vstopom v šolo omogoči možnost obiskovanja krajšega programa v obsegu 240 ur, ki bo za starše brezplačen.

Cilj krajših programov je povečati število vključenih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja. Eden izmed strateških ciljev na področju predšolske vzgoje namreč je, da se v organizirano obliko predšolske vzgoje vključi čim več otrok drugega starostnega obdobja in še posebej, da se zagotovi 100 % vključenost otrok v vrtec v letu pred njihovim obveznim vstopom v osnovno šolo. Dosedanja pestrost programov, ki jo omogoča Zakon o vrtcih je v naši državi zagotovila visoko stopnjo vključenosti otrok v vrtce, še vedno pa delež vključenosti v letu pred vstopom otrok v osnovno šolo zaostaja za deleži v drugih državah in ne dosegamo strateškega cilja Evropske komisije EU2020 glede 95 % vključenosti otrok.

Višina razpoložljivih sredstev za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2018/19 je 2.000.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani ministrstva.

Vir: MIZŠ, 12. 9. 2018

(Skupno 56 obiskov, 1 današnjih obiskov)