Ministrstvo je junija lani objavilo Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«. V javnem razpisu so predvidena 3 razpisna obdobja (obdobje A, obdobje B in obdobje C) in 3 roki za oddajo vlog.

Obveščajo vas, da je rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev za razpisno obdobje C od 1. 3. 2018 do 3. 4. 2018 do 10. ure.

Javni razpis je namenjen zaposlitvam mladih do vključno 29 let, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Posamezni izbrani prijavitelj bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje C od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018.

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.  

Na razpis se po predhodno izvedenem postopku objave prostega projektnega delovnega mesta v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja z izbranim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika prijavljajo vzgojno-izobraževalni zavodi do 3. 4. 2018 do 10. ure – kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v tem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.

Podrobnejše informacije so vsebovane v besedilu razpisa in v Navodilih za prijavo, ki so objavljena na naši spletni strani.

Vir: MIZŠ, 1. 3. 2018

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)