V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 1. del.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 25. 9. 2018. Prijavijo se lahko strokovni delavci, ki so v študijskem letu 2018/19 vpisani v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe navedene v razpisu. Za subvencioniranje šolnin tistih programov za izpopolnjevanje izobrazbe, ki niso vključeni v ta razpis, bo ministrstvo objavilo dodaten razpis študijskih pomoči. Razpis bo objavljen predvidoma v začetku naslednjega koledarskega leta.

Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v program za izpopolnjevanje, znaša 75 odstotkov šolnine tega programa. Subvencija se lahko zmanjša, če je kandidat za namen financiranja šolnine že prejel sredstva od pravne osebe.

Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov je 227.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani ministrstva.

Vir: MIZŠ, 7. 9. 2018

(Skupno 86 obiskov, 1 današnjih obiskov)