Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letih 2010 in 2011. Vrednost razpisa je 300.000,00 EUR. Rok prijave je 31. avgust 2011.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje stroškov štirimesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike in medicine v tujini v letih 2010 ter 2011.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • raziskovalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na raziskovalno delo v tujino napotijo doktorskega študenta s statusom mladega raziskovalca,
  • visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavni študijski program in na raziskovalno delo v tujino napotijo doktorskega študenta, ki ima status mladega raziskovalca ali status asistenta pri prijavitelju,
  • doktorski študenti, ki so v študijskem letu 2010/2011 vpisani na javno veljavni doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji.

Višina štipendije oziroma sofinanciranja znaša 5.000,00 EUR

Javni razpis je objavljen na spletni strani www.sklad-kadri.si med aktualnimi razpisi in v Uradnem listu RS št. 92/2010.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave. Teči prične na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. avgusta 2011.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 19. 11. 2010

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)