Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v študijskem letu 2018/19 (oznaka JPR-ŠTIPD-201)

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (bachelor) na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine ter s področja glasbe, baleta in plesa za posebno nadarjene.

Usposabljanje za nekatere specifične poklice v umetnosti ter na področju konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine je namenjeno dvigu ključnih kompetenc, povečanju usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Pri razpisih za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za dodiplomske študije je pozornost namenjena posebno nadarjenim s področja glasbe, baleta in plesa. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti.

Na razpis se lahko prijavijo tisti študenti, ki imajo urejen status rednega študenta za polni študijski čas s polno študijsko obremenitvijo. Študent od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne sme biti v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, imeti statusa upokojene osebe, biti odgovorna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali primerljivega statusa v tujini. Prav tako ne sme v času štipendiranja ministrstva istočasno prejemati druge štipendije iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali štipendije iz evropskih sredstev, niti delovne štipendije.

Štipendije se na enem razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo šolanja do konca študija in za največ štiri leta. Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna dokazila.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za študijsko leto 2018/19 znaša 50.000,00 evrov proračunskih sredstev do konca leta 2018. Višina mesečne štipendije je predvidoma 651,00 evrov.

Razpis je odprt do 7. maja 2018.

Vir: MK, 6. 4. 2018

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)