Na spletišču Minisrtsva za izobraževanje, znanost in šport je bil 14.9.2018 objavljen Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, ki pomeni nadaljevanje ukrepa Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje, ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V izobraževalne programe po javnem razpisu se lahko vključujejo odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Pričakuje se, da bo v programe po tem javnem razpisu vključenih najmanj 20.304 udeležencev, od katerih bo 70 % starejših od 45 let.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 18.296.818,31 EUR, od tega 10.969.590,53EUR za vzhodno kohezijsko regijo in 7.327.227,78 EUR za zahodno kohezijsko regijo. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani MIZŠ.

(Skupno 65 obiskov, 1 današnjih obiskov)