Konec januarja je bil na spletni strani Cedefopa objavljen Katalog študijskih obiskov 2012/13 (Study visit catalogue 2012/13), namenjen izobraževanju in poklicnemu usposabljanju strokovnjakov in nosilcev odločanja. Publikacija je v angleščini, francoščini, nemščini in španščini. V njej je zajetih 130 študijskih obiskov, ki bodo potekali med septembrom 2012 in februarjem 2013 v tridesetih evropskih državah. Namenjeni so izvajalcem izobraževanja in poklicnega usposabljanja, osebam, ki so odgovorne za razvoj politik izobraževanja in poklicnega usposabljanja na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni ter predstavnikom socialnih partnerjev (združenja, sindikati).  

Študijski obiski so razdeljeni v naslednje tematske kategorije:  

  • Razvijanje sodelovanja med trgom dela in izobraževanjem ter usposabljanjem
  • Izboljšanje začetnega in nadaljnjega usposabljanja učiteljev, vzgojiteljev, izobraževalcev ter vodij usposabljanja
  • Orodja za promocijo priznavanja ključnih kompetenc na področju izobraževanja in usposabljanja
  • Promocija socialne vključenosti in enakosti med spoloma v izobraževanju in usposabljanju ter integracije migrantov
  • Razvijanje strategij za vseživljenjsko učenje in mobilnost

Na nacionalni ravni program koordinirajo nacionalne agencije v sodelujočih državah (v Sloveniji Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS). Odgovorne so za nudenje informacij in promocijo programa na nacionalni ravni, izbiro upravičencev in dodeljevanje dotacij, zagotavljanje organiziranosti in spremljanje študijskih obiskov ter za razširjanje rezultatov na nacionalni ravni.  

Prvi prijavni rok teče od 8. februarja, rok za oddajo prijav pa je 30. marec 2012. Več informacij je objavljenih na spletni strani študijskih obiskov.

Vir: ACS, 9. 2. 2012

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)