Namen poziva za zbiranje predlogov (EACEA 28/2009) je spodbujati večstransko sodelovanje med visokošolskimi ustanovami, organi in organizacijami iz držav članic EU in partnerskih držav s poudarkom na reformi in posodobitvi visokošolskega izobraževanja. Za vodenje tega poziva za zbiranje predlogov je pristojna Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA – Educational, Audiovisual and Cultural Executive Agency), ki deluje po pooblastilu Evropske komisije.

Rok za prijavo je 9. marec 2010 do 12.00 ure (rok za oddajo elektronske prijave). Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določbami navodil za prijavo na razpis  EACEA/28/09 in predložene na ustreznem obrazcu, vsebovati pa morajo tudi vse ustrezne priloge.

Pomoč prijaviteljem nudi Izvršna agencija na elektronskem naslovu:
EACEA-TEMPUS-CALLS@ec.europa.eu.

Vir>> Novica MVZT

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)