V okviru sofinanciranih projektov bodo študenti preučevali kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.

Program Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki se je izvajal v letih 2014 in 2015, je prinesel številne odlične projekte in povezoval študente različnih študijskih smeri. V okviru projektov študenti reševali praktične izzive gospodarstva in pri tem pridobivali nova znanja in kompetence. V finančni perspektivi 2014 – 2020 program poteka pod imenom »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020«.

Sofinanciranje bodo lahko pridobili projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja. Dodatno pa se lahko projektu pridruži organizacija z gospodarskega ali družbenega področja. Projekti lahko trajajo od 3 do največ 5 mesecev.

Pomembni novosti, ki ju prinaša nov program sta: 

  • vključitev strokovnjakov (delovnih mentorjev) iz negospodarstva in ne samo iz gospodarstva;
  • spodbujanje medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks med visokošolskimi učitelji (pedagoški mentorji) in strokovnjaki (delovni mentorji) tudi iz (ne)gospodarstva.

Na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi. Rok za prijavo je 10. oktober 2016

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 11. 8. 2016

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)