Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je 19. decembra 2016 s pomočjo sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v skladu s sprejeto Strategijo internacionalizacije visokega šolstva 2016-2020 objavil 2 razpisa: Javni razpis za financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih ter Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini. Oba razpisa sta v skladu z načrtovanimi ukrepi MIZŠ v smeri odpiranja visokošolskega in znanstvenoraziskovalnega prostora, hitrejšim prenosom znanja ter spodbujanjem kroženja možganov.

Predmet Javnega razpisa financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih je financiranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za en do dvanajstmesečno pedagoško ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji. Pedagoško ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2017 do vključno 31. 10. 2017.

Namen je spodbujati povezovanje slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini in njihovih matičnih organizacij, s slovenskimi visokošolskimi zavodi. Vrednost javnega razpisa je 1.494.800,00 EUR. Javni razpis je objavljen z odprtim rokom za vložitev vlog in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 15. 3. 2017.

Predmet Javnega razpisa za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini je štipendiranje oziroma financiranje najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, in sicer dodiplomskih in magistrskih študentov in doktorskih študentov. Obisk v tujini se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2016 do vključno 30. 9. 2017 in trajati neprekinjeno od 3 do 10 tednov. Če obisk traja več kot 10 tednov, se lahko vlagatelj prijavi le za financiranje za obdobje do največ 10 tednov.

Namen je predvsem spodbujanje raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z institucijami v tujini, kjer delujejo slovenski profesorji, z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti na področju raziskovalnega dela ter za povezovanje med slovenskimi znanstveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi. Višina sredstev javnega razpisa znaša največ do 160.000,00 EUR. Javni razpis je objavljen z odprtim rokom za vložitev vlog in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. 8. 2017.

Vir: MIZŠ, 5. 1. 2017

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)