Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja rezultate javnega razpisa “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju”.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev mladih, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih od 15 do vključno 29 let na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. V času trajanja operacij za osem mesecev bo v obdobju od 1. 2. 2018 do 31. 10. 2018 skupaj zaposlenih 113 mladih na projektnem delovnem mestu mladinski delavec, 47 v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 66 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Mladinski delavci bodo v organizacijah v javnem interesu v mladinskem sektorju sodelovali in se usposabljali oziroma opravljali vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Sofinanciranih bo 113 zaposlitev mladih v skupni vrednosti 1.254.300,00 EUR (80 % EU del in 20% SLO del), od tega 521.700,00 EUR v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 732.600,00 EUR v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: Urad za mladino, 1. 2. 2018

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)