Na spletni strani ARRS je objavljeno končno poročilo Usmerjevalne skupine ARRS z naslovom Izhodišča za poglobljene spremembe postopkov (so)financiranja, ocenjevanja, spremljanja in izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Usmerjevalna skupina, ki jo je ustanovil Upravni odbor ARRS, je z delom pričela 15. 1. 2015 in je v svojem mandatu, sklenjenem 22. 4. 2015, intenzivno pristopila k zaupani nalogi: oblikovanje rešitev za spremembe sistema evalvacije in izbora pri razpisih ARRS.

Usmerjevalna skupina je svoje delo opredelila v okviru treh prioritetnih področij: (I.) sprememba evalvacijskih postopkov za projekte, (II.) postopen prehod k institucionalni evalvaciji ter (III.) vstopni pogoji. Prvo in tretje prioritetno področje sta opredeljena dovolj natančno, da je možna njuna postopna izvedba skozi akte ARRS. Druga prioritetna skupina (prehod na institucionalno evalvacijo) podaja izhodišča za dolgoročnejšo razpravo. Iztočnice zanjo podane v prilogi zaključnega poročila, ukrepi v zvezi z njo pa še niso opredeljeni.

Ukrepi s področja evalvacijskih postopkov za projekte so:

  1. usklajeno poročilo recenzentov,
  2. enofazni postopek javnega razpisa za raziskovalne projekte,
  3. ločen evalvacijski postopek za temeljne in aplikativne projekte,
  4. možnost podajanja predlogov recenzentov s strani prijaviteljev in
  5. seznanitev Znanstvenega sveta z izborom recenzentov v konkretnem razpisnem postopku.

Ukrepi s področja vstopnih pogojev in vloge bibliometrike so:

  1. pravilo 10/10 pri vrednotenju znanstvene odličnosti (10 najboljših objav v zadnjih 10 letih),
  2. odprava seštevanja kazalnikov A1, A2 in A3 ter
  3. natančnejše zbiranje podatkov o sredstvih drugih uporabnikov, njihova segmentacija in upoštevanje družbeno-ekonomske oziroma kulturne relevantnosti.

Za ARRS zaključno poročilo pomeni začetek vrste izvedbenih aktivnosti, pri katerih bo potrebno preveriti ustreznost in izvedljivost rešitev iz vsebinskega in pravnega vidika. Organom ARRS bo posredovan predlog, da se usmerjevalna skupina vzpostavi kot posvetovalno telo, ki bi se sestajalo četrtletno, pred obravnavo ključnih sprememb v sistemu delovanja ARRS in njihovo obravnavo na organih ARRS.

Vir: ARRS, 11. 6. 2015

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)