Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije obvešča, da bo v sredo 6. 6. 2012 na Dunajski 22, 1000 Ljubljana (v pritličju poslovne stavbe Slovenijales). potekalo javno žrebanje za izbor vlog vlagateljev, ki so se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene.
 
Strokovna komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa je po pregledu vseh vlog in rangiranju ugotovila, da je bilo na Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene predloženih več vlog, kot je razpoložljivih sredstev.

Ker tudi po rangiranju vlog glede na število prejetih točk in glede na prednostna merila, določena v 6. točki javnega razpisa, ni bilo mogoče izbrati vlog do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija izvedla javno žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako število točk, in tako izbrala vloge.

Žrebanje vlog mikro podjetij bo potekalo od 9:00 do 10:20. Žrebanje vlog majhnih podjetij pa bo potekalo od 10:30 do 12:00.

Vsi vlagatelji, katerih vloge so uvrščene v žreb, bodo o žrebanju obveščeni po elektronski pošti.

Celotna novica in vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 4. 6. 2012
 

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)