Na spletni strani RIC-a je z dne 22. 8. 2013 objavljeno obvestilo o vpogledih, ugovorih in računskih in drugih napakah pri SM 2013 (spomladanski rok).

“Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 15. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.373 kandidatov (lani 1.379) vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Po opravljenem vpogledu je 553 kandidatov (lani 654) vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih (od skupno 39.536 opravljenih izpitov), od tega je 14 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Skupno število vloženih ugovorov po izpitih je 756 (lani 965), kar predstavlja približno 1,9 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah obravnavala vse ugovore kandidatov. Na podlagi pregleda dokumentacije pri ugovorih na način izračuna izpitne ocene in izvedenskih mnenj pri ugovoru na oceno je komisija sprejela odločitev, da se 158 kandidatom pri 177 izpitih ocena izboljša, od teh je 15 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno ali na izračun ocene niso bili uspešni. Kandidati so lahko rezultate ugovorov z geslom preverili tudi na spletnem naslovu http://matura.ric.si.

Sklepi o ugovorih in nova obvestila o uspehu oz. maturitetna spričevala bodo kandidatom vročeni naknadno.

Tako kakor v prejšnjih letih so bili tudi tokrat vsi ugovori rešeni dovolj zgodaj, pred začetkom jesenskega izpitnega roka splošne mature.

Dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra”

 

(Skupno 4 obiskov, 1 današnjih obiskov)