Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije obvešča slovenske prijavitelje projektov na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (O2020, Horizon 2020 oz. H2020), da so sredstva v zvezi z Javnim pozivom prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta, št. 511-1/2015-2 z dne št. 14. 1. 2015 ter 511-1/2015-29 z dne 1. 09. 2015, izčrpana in da je javni poziv zaprt.

Vir: ARRS, 10. 11. 2015

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)