Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce.

Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Potencialni zunanji izvajalci, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, so svoje programe predložili Zavodu RS za šolstvo za brezplačno objavo v katalogu.

Katalog programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce v šolskem letu 2020/2021.

Vir: ZRSŠ, 4. 6. 2020

(Skupno 58 obiskov, 1 današnjih obiskov)