Od 1. do 3. oktobra 2016 bo odprt tretji prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/17 na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.
 
Visokošolski zavodi v tretjem roku ponujajo še 4.486 prostih vpisnih mest, in sicer 2.388 vpisnih mest za redni študij in 2.098 za izredni študij. Univerza v Ljubljani: 1.435 vpisnih mest (od tega 707 mest za redni študij), Univerza v Mariboru: 1.378 vpisnih mest (od tega 771 mest za redni študij), Univerza na Primorskem: 426 vpisnih mest (od tega 393 mest za redni študij), Univerza v Novi Gorici: 351 vpisnih mest (od tega 150 mest za redni študij) ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi: 896 vpisnih mest (od tega 367 mest za redni študij).


V tretjem roku se lahko kandidati prijavijo na izredni študij, na redni študij pa le:
– kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
– kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal,
– študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili in
– diplomanti višjih strokovnih šol, ki na dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje še niso bili vpisani oziroma se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, če so oddali prvo ali drugo prijavo.

Pravice do zamenjave študijskega programa na rednem študiju ne morejo v tem prijavnem roku izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu.


Prijav kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne bo obravnaval.


Vpis sprejetih v tretjem roku bo od 6. do 14. oktobra 2016. Kandidati bodo o tem prejeli obvestilo.

Prosta vpisna mesta najdete na povezavi:

 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Razpis_2016/prosta_mesta_tretji_rok_slo_2016_2017.pdf

Vir: MIZŠ, 30. 9. 2016

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)