Na spletišču ministrstva za delo je z dne 30. 10. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o tem, da se s 1. novembrom 2013 začne izvajati določilo Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva po katerem bo delodajalec, ki bo za nedoločen čas zaposlil mlado brezposelno osebo v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca.

“S tem ukrepom želimo vzpodbuditi zaposlovanje mladih, predvsem zaposlovanje mladih za nedoločen čas,” ob uveljavitvi poudarja ministrica dr. Anja Kopač Mrak. Ministrica predvideva, da se bo s pomočjo ukrepa v enem letu za nedoločen čas zaposlilo 7000 mladih.

Tako bo delodajalec, ki bo od 1. novembra dalje za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je vsaj tri mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca (prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Kljub oprostitvi prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje bo zaposleni upravičen do enakega obsega pravic iz navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca plačani. Ukrep bo veljal za zaposlitve od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014.

Če bo takšna zaposlitev osebi predčasno prenehala iz poslovnih razlogov ali na podlagi izredne odpovedi delavca iz razlogov, ki so na strani delodajalca, v prvih 24 mesecih, ko je delodajalec upravičen do oprostitve plačila prispevkov, bo dolžan za nazaj plačati vse prispevke, katerih je bil po zakonu oproščen. Če da redno odpoved delavec (npr. ker si najde novo službo), to nima posledic za delodajalca.

Spodbudo bo lahko koristil delodajalec, ki:
– zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
– pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in
– je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim delavcem.

Sicer pa delodajalec, ki bo prejel navedeno spodbudo, ne bo mogel biti upravičen do nekaterih drugih spodbud. Spodbuda ni združljiva s spodbudo:
– za zaposlovanje po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015,
– za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, določeno v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
– za zaposlovanje iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– za zaposlovanje, vsebovano v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela ter
– za zaposlovanje po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Olajšave po interventnem zakonu ne bo treba uveljavljati z vlogo, ampak bo delodajalec, ki bo izpolnjeval vse pogoje, dolžan prispevke zglj obračunati, in sicer v roku ter na način, predpisan z zakonodajo, ki ureja področje davkov in prispevkov (obrazec REK-1). Več o tem…

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujemo, da bo namesto 20.000 novih zaposlitev mladih, kolikor jih je bilo v letu 2012 (od tega skoraj 90 % za določen čas), na podlagi navedene spodbude na letni ravni na novo zaposlenih 25.000 mladih, od tega 7.000 za nedoločen čas.

Polega tega bi se na podlagi te spodbude na letni ravni prihodki proračuna iz naslova dohodnine povečali za 3,2 milijona evrov, vplačani prispevki za socialno varnost pa za 7,4 milijone evrov. Hkrati bi to pomenilo dodaten prihranek pri izplačilih denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in denarne socialne pomoči, okvirno 4 milijone evrov.

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)