Minister dr. Jernej Pikalo se je od septembra, ko je nastopil nov mandat, pa do danes že dodobra seznanil s številnimi aktualnimi izzivi na vseh področjih, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sestal se je s ključnimi deležniki in jim pozorno prisluhnil, obiskal je različne vzgojno-izobraževalne organizacije in znanstvene ter raziskovalne institucije, odzval se je vabilom na sestanke, okrogle mize, prireditve…  Imel je več kot 170 srečanj oziroma sestankov, udeležil se je približno 90 dogodkov, skupaj smo identificirali preko 30 izzivov (večinoma iz koalicijske pogodbe), v sklopu katerih smo si zadali več kot 70 različnih nalog.

Izzivov torej ni malo in jih ni mogoče rešiti čez noč. Zato je treba zavihati rokave in se lotiti dela. Na ministrstvu se tega dobro zavedajo in že pospešeno pripravljajo rešitve, ki jih bodo seveda pravočasno usklajevali tudi z vsemi zainteresiranimi deležniki. Pri tem jim bo v pomoč tudi nedavno sprejeti rebalans državnega proračuna, ki daje jasen finančni okvir za izvedbo določenih aktivnosti.

Na področju predšolske vzgoje je že v pripravi predlog sprememb Zakona o vrtcih, s katerimi bi vsem fizičnim in pravnim osebam prepovedali izvajanje varstva otrok in predšolske vzgoje brez vpisa v razvid izvajalcev oziroma register varuhov.

Na področju osnovnih šol se je v zadnjih letih nakopičilo precej težav, na katere opozarjajo tako ravnatelji in učitelji, kot tudi starši in nenazadnje otroci. Čaka jih zahtevna in obsežna razprava o tem, ali so učni načrti prezahtevni, ali ne bi veljalo morda spremeniti način ocenjevanja predmetov, kot so šport, glasbena umetnost, likovna umetnost, tehnika in tehnologija ipd., ali so potrebne spremembe pri nacionalnih preizkusih znanja, kako spremeniti miselnost, da so ocene pomembnejše od znanja, je obstoječa učbeniška politika premalo domišljena, so šolske torbe pretežke, pa tudi o pomenu in vrednotenju učiteljskega poklica itd. Vse to bodo ključne tematike pri pripravi novega strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja, prenovi učbeniškega sistema, sistema na področju nadarjenih in državljanske vzgoje, pa tudi pri načrtovani celoviti prenovi digitalizacije v šolah in procesu prenove kariernega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Doseči je treba široko družbeno soglasje o tem, kakšno šolo si želimo.

Na področju srednjih šol se ukvarjajo z vprašanjem prenove gimnazijskega programa ter splošne in poklicne mature, zlasti z vidika vse številnejših opozoril, da na eni strani strmo upada število splošnih maturantov in na drugi strani narašča število poklicnih maturantov ter da bi morala biti ločnica med obema maturama oziroma njunim vrednotenjem z vidika nadaljnjega izobraževanja precej bolj jasno začrtana.

Na področju visokega šolstva je v pripravi nov akcijski načrt za strategijo internacionalizacije visokega šolstva in predloga Zakona o visokem šolstvu, na področju znanosti pa smo tik pred začetkom medresorskega usklajevanja o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Dejavni so tudi na področju izobraževanja odraslih, kjer pripravljamo novo nacionalno strategijo izobraževanja odraslih.

Na področju športa skrbijo za uresničevanje novega Zakona o športu. So v zaključni fazi priprave in sprejema priročnika Slovenske športne barve in uporaba državnih simbolov.

Na področju mladih so bili imenovani novi člani in članice Sveta Vlade RS za mladino, sklic prve seje je bo predvidoma že v februarju. Obenem pa v sodelovanju z drugimi resorji nadaljujejo z iskanjem rešitev, ki bodo dale prave odgovore na najbolj pereče izzive mladih.

Vir: MIZŠ, 28. 1. 2019

(Skupno 83 obiskov, 1 današnjih obiskov)