Po več kot 18 mesecih usklajevanj številnih deležnikov je 47 držav članic Sveta Evrope sprejelo priporočila na področju mladinskega dela. S tem je najvišji organ Sveta Evrope naredil pomemben korak k večji prepoznavnosti ter priznavanju mladinskega dela in s tem tudi prepoznal pozitivne učinke mladinskega dela in aktivnosti mladinskih organizacij na posameznika, skupnosti in družbo kot celoto. 

Priprava priporočil Sveta Evrope je posledica Deklaracije 2. evropske konvencije o mladinskem delu, ki je aprila 2015 potekala v Bruslju, v kateri sta bila Svet Evrope in Evropska unija pozvana, da s sprejemom ustreznih dokumentov oz. priporočil podpreta evropsko sodelovanje na področju krepitve in razvoja mladinskega dela v Evropi. 

Priporočila o mladinskem delu vlade držav članic Sveta Evrope pozivajo, da v okviru svojih pristojnosti krepijo mladinsko delo z/s: 
– podpiranjem razvoja in krepitve kakovosti mladinskega dela na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; 
– vzpostavitvijo skladnega in prožnega okvira za izobraževanje ter usposabljanjem profesionalnih in prostovoljnih mladinskih delavcev; 
– spodbujanjem nacionalnih in evropskih raziskav različnih oblik mladinskega dela ter njegovih učinkov in dosežkov; 
 – podporo razvoju ustreznih oblik revizij in ocenjevanja vpliva ter rezultatov mladinskega dela, in sicer s krepitvijo razširjanja, prepoznavnosti in vpliva portfelja mladinskega dela Sveta Evrope v državah članicah; 
– promocijo evropskega certifikata kakovosti za mladinske centre, kot dobre prakse, ki jo izvaja Svet Evrope. 

V Priporočilih o mladinskem delu so zgornje alineje še bolj podrobno razdelane, prav tako pa dokument vsebuje tudi druge usmeritve, predloge ukrepov in definicij povezanih z razumevanjem mladinskega dela. 

Dokument je dostopen tukaj.

Vir: MOVIT, 7. 6. 2017

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)