Na spletni strani oddelka za andragogiko in pedagogiko Filizovske fakultete Univerze v Ljubljani je objavljeno spodnje sporočilo zaposlenih in študentov Oddelka za pedagogiko in andragogiko javnosti v zvezi s povečanim prihodom beguncev v Slovenijo (in njihovem prehodu skozi Slovenijo):

V razmerah, ko se je zaradi političnih in militarističnih posegov razvitih držav v nekatere dele sveta razvila prava begunska kriza, s katero se soočajo tisoči razseljenih in posledično tudi prebivalci mnogih evropskih držav in tudi Slovenije, se za rešitve in pomoč beguncem zavzemamo tudi zaposleni in študenti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot intelektualci, ki delujemo na področju humanististike in družboslovja, se jasno izrekamo proti spolitiziranim, birokratskim in militantnim rešitvam, ki jih je moč slutiti v retoriki, zlasti pa pri odločitvah in delovanju različnih evropskih ter slovenske oblasti. Poudarjamo, da je pomoč beguncem izraz temeljne solidarnosti z ljudmi, ki so se znašli v težkem položaju, ki pa je na nek način inherenten položaju mnogih zatiranih in zapostavljenih drugod po Evropi in svetu, in ki nas torej opozarja na usodo, ki si jo tako ali drugače delimo.
1. V tej situaciji se zaposleni in študenti Filozofske fakultete javno izrekamo za varstvo in zagotavljanje temeljnih pravic beguncev ter njihovega dostojanstva, ter se pridružujemo mnenju mnogih humanitarnih in drugih organizacij, da je treba beguncem zagotoviti dostojno in človeka vredno pomoč.
2. Obsojamo odločitve in ravnanje nekaterih vladnih organov pri reševanju begunske krize, ki namesto nudenja takojšnje pomoči in opore stisko ljudi izkoriščajo v politične namene.
3. Pozivamo vse pristojne organe v Sloveniji, da svoje delovanje čim prej uskladijo ter tako omogočijo ustrezno nudenje sistemske in strukturne pomoči, ki ne bo vezana le na nekaj zbirnih centrov v državi.
4. Zaposleni in študenti FF želimo po svojih najboljših močeh s prostovoljnimi prispevki in humanitarno pomočjo javnosti, politiki in zlasti beguncem sporočiti, da nam je mar za vsako nedolžno človeško življenje, ki je zaradi političnih in drugih interesov tako ali drugače ogroženo.
5. Zaposleni in študenti FF smo pripravljeni kot prostovoljke/prostovoljci nuditi ustrezno potrebno pomoč tudi na terenu. Pripravljeni smo pomagati pri organizaciji in izpeljavi različnih dejavnosti za otroke in odrasle (izobraževalnih, prostočasnih, socialnih, itd.), ki bi olajšali njihovo stisko.

V imenu Oddelka za pedagogiko in andragogiko
predstojnica dr. Sabina Jelenc Krašovec

 

Vir: Oddelek za pedagogiko in andragogiko

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)