Pedagoški inštitut že vrsto let izvaja mednarodne primerjalne raziskave znanja, ki so neprecenljiv vir različnih podatkov o slovenskem šolskem sistemu, hkrati pa nam omogočajo še mednarodno primerjavo. Raziskave zbirajo podatke o kognitivnih dosežkih učencev, pa tudi o njihovem počutju v šoli, njihovem domačem okolju itn. Ko danes govorimo o šolskem sistemu v Sloveniji (raven osnovne in srednje šole), nas mednarodne primerjave po povprečnih (kognitivnih) dosežkih učencev in dijakov praviloma uvrščajo nad povprečja sodelujočih izobraževalnih sistemov, ponekod tudi pred sisteme, s katerimi se želimo primerjati. Vendar je za celovito predstavo o slovenskem šolskem sistemu potrebno pogledati še druge dejavnike (domačega okolja, šolskega okolja, nacionalnega okolja) tudi v mednarodni perspektivi.

Vir in več informacij: PEI, 19. 3. 2019

(Skupno 92 obiskov, 1 današnjih obiskov)