Poslanec Državnega zbora RS Janez Ribič je preko predsednika državnega zbora dr. Pavla Gantarja, na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z imenovanjem predstavnikov v svete zavodov.

Vlada odgovarja: “Da je Ministrstvo za šolstvo in šport po imenovanju Kadrovsko – akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju šolstva in športa (KAS) objavilo tri pozive za kandidate, ki bi jih vlada kot ustanovitelj vzgojno izobraževalnih zavodov, kot predstavnike ustanovitelja imenovala v svete javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja. Vlada je ustanovitelj oziroma soustanovitelj 199 javnih zavodov. Dne 2.4.2009 je bil objavljen poziv za kandidate za člane svetov zavodov na 53 javnih zavodih, dne 5.5.2009 na 31 javnih zavodih in dne 3.6.2009 na 16 javnih zavodih. V naslednjih dneh bo objavljen poziv še za 58 javnih zavodov (23 ponovnih pozivov, pri čemer sta za 18 zavodov potrebna oba kandidata in 5 zavodov, kjer je bil prijavljen in akreditiran po 1 kandidat ter 31 pozivov za svete javnih zavodov, ki jim mandat poteče do maja 2010). V povprečju sta po dva predstavnika v posameznem javnem zavodu.

Na razpise, ki so bili objavljeni do sedaj, se je prijavilo 129 kandidatov. 120 kandidatov je pridobilo akreditacijo KAS-a in so bili imenovani v svete 28 javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.

Kljub večjemu številu javnih pozivov na določenih območjih (Primorje, Štajerska in Prekmurje) ni niti nobenih prijav na razpise niti predlogov zainteresirane javnosti za sodelovanje v svetih javnih zavodov. Dejstvo je namreč, da člani svetov javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja za delo oziroma članstvo v svetih javnih zavodov ne prejmejo nobenega nadomestila oziroma nagrade.

Vlada bi v svete javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja z veseljem imenovala tudi poslance, vendar se nihče izmed njih, kljub trem javnim pozivom za 100 javnih zavodov ni prijavil.

Več>> Odgovor vlade
Pisno poslansko vprašanja

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)