Vlada RS je na seji, dne  31. 12. 2020, izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok je vsebinsko enak veljavnemu odloku z izjemo, da od 5. januarja ni več prepovedano zbiranje ljudi v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, in sicer v:

 • vrtcih,
 • osnovnih šolah,
 • glasbenih šolah,
 • srednjih šolah,
 • višjih strokovnih šolah,
 • dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,
 • organizacijah za izobraževanje odraslih,
 • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter
 • univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za:

 • zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe),
 • člane organov zavodov iz prejšnjega člena,
 • vrtce, v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.
 • osnovne šole za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

Ta odlok začne veljati 5. januarja 2021 in velja sedem dni. Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Vir in več informacij: MIZŠ, 31. 12. 2020

(Skupno 93 obiskov, 1 današnjih obiskov)