Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  odpira javno razpravo na predlog besedila Nacionalna strategija za bralno pismenost.

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v družbi.

Pomemben del pismenosti je bralna kultura, opredeljena kot odnos (splet pojmovanj in vrednot) posameznika in posameznice ter družbe do knjige in branja. Bralna pismenost je tudi temelj nadaljnjega razvoja slovenske države in nacionalne identitete.

Bralna pismenost je opredeljena v številnih slovenskih strateških dokumentih, posebej pa je bila izpostavljena potreba po njeni prenovi v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017. Dokument je ključnega pomena za MIZŠ in nadaljnje delo v vzgoji in izopbraževanju, hkrati pa je pomembno izhodišče za vseživljenjsko učenje in za vzpostavljanje močnejše povezanosti in usklajenosti pri oblikovanju politik na področju izobraževanja in drugih resorjev. Dokumentt je pripravila posebna delovna skupina, imenovana v letu 2014.

Javna razprava traja do 12. maja 2017. Pripombe lahko pošljete na naslov: gp.mizs(at)gov.si s pripisom “Nacionalna strategija za bralno pismenost”.

Predlog besedila Nacionalna strategija za bralno pismenost (.doc)

Vir: MIZŠ, 13. 4. 2017

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)