Na spletišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 31. 8. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o odpravi varčevalnih ukrepov na področju družinske politike.

Ministrstvo je v javno razpravo dalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki odpravlja varčevalne ukrepe na področju družinske politike in prinaša nekaj drugih poenostavitev in izboljšav.

 
 
 

Pomoč ob rojstvu otroka bo postala spet univerzalna pravica in ne  bo več vezana na materialni položaj družine (do sedaj je veljal cenzus 64% povprečne mesečne plače na osebo). Do te pomoči bodo torej upravičeni vsi starši otrok s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živijo v Republiki Sloveniji. Pomoč ob rojstvu otroka bo v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano, itd….

Prav tako upravičenost do dodatka za veliko družino ne bo več vezana na materialni položaj družine (do sedaj je veljal cenzus 64% povprečne mesečne plače na osebo) in bodo do njega upravičeni družine s tremi oziroma štirimi ali več otroki s skupnim stalnim prebivališčem enega od staršev in otrok v Republiki Sloveniji in ki dejansko živijo v Republiki Sloveniji.

V predlagani noveli se uvaja 30 dni starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že zaključil prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let. Do sedaj so bili do starševskega dopusta za otroka upravičeni posvojitelji, katerih otrok še ni zaključil prvega razreda osnovne šole.

Uvajamo nov način izrabe očetovskega dopusta, ki je bolj enostaven, pregleden in fleksibilen, pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila ostajata nespremenjena. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, npr. takoj ob rojstvu otroka. Najmanj 15 dni morajo izrabiti kadarkoli od rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma starševskega dodatka, preostanek pa do končanega prvega razreda osnovne šole.
 

S predlagano novelo se bo sistemsko uredila tudi pomoč pri nakupu vinjete za velike družine.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)