Tržni inšpektorat RS je dne 29. 9. 2016 na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovilo zaprosilo za mnenje glede organizacije šolskih ekskurzij v eni od ljubljanskih osnovnih šol. Inšpektoratu smo odgovorili, da so ekskurzije, ki jih organizirajo osnovne šole, oblika izvedbe Programa osnovne šole. Strokovna ekskurzija, ki je določena z letnim delovnim načrtom šole, je oblika medpredmetnega izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na to, ali se izvaja znotraj obveznega ali razširjenega programa oziroma kot izbirna vsebina. Obseg in vsebino izvajanja ekskurzij šola opredeli v letnem delovnem načrtu šole, ki ga sprejme Svet šole najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta.

Kljub mnenju ministrstva je Tržni inšpektorat RS odločil, da se omenjeni osnovni šoli »prepove opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, ker gre za delo na črno.« Z odločitvijo se ne strinjamo, zato se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič že sestala z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravkom Počivalškom, in se dogovorila, da ministrstvi skupaj poiščeta ustrezno rešitev.

Vir>> Novica MIZŠ

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)