Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v.d. generalna direktorica Direktorata za visoko šolstvo, mag. Majda Širok, odgovarja na navedbe rektorice Univerze v Ljubljani, dr. Andreje Kocijančič, ki jih je ta izrekla v zvezi z absolventskim stažem na današnjem srečanju z novinarji.

Mag. Majda Širok pravi: “Tako imenovani absolventski staž Zakon o visokem šolstvu ureja v 70. členu. V njem je zapisano, da status študenta preneha, če ta ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, kar se nanaša oziroma velja za dodiplomski študij oziroma študijske programe prve bolonjske stopnje, oziroma za podiplomski študij (kamor se štejejo tako študijski programi druge kot tretje bolonjske stopnje), če ga ne dokonča v ustreznem, s statutom predpisanem roku. Iz teh določil tako izhaja, da imajo dodiplomski študentje pravico do enoletnega absolventskega staža, medtem ko zakon na podiplomski ravni omogoča ureditev absolventskega staža v okviru statutov univerz…”

Več v novicah na spletni strani Ministsrtva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)