Ravnanje Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, na katerega so javno opozorili študenti te fakultete ter študentska sveta Univerze v Ljubljani in Fakultete za arhitekturo, je po mnenju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport neetično in nesprejemljivo. Vsakršne oblike izkoriščanja študentov ali »akademskega suženjstva« odločno obsojamo, še zlasti, ko gre za preplet izvajanja javne službe na področju visokega šolstva ter zasebnih interesov posameznih visokošolskih učiteljev.

Na ministrstvu zato pričakujemo, da se bo vodstvo Univerze v Ljubljani nemudoma opredelilo do domnevno spornih ravnanj Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, od vodstva fakultete zahtevalo natančno poročilo in v primeru zaznanih nepravilnosti tudi ustrezno ukrepalo.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo bo od vodstva Univerze v Ljubljani zahteval natančno poročilo o dejanskem stanju, morebitnih zaznanih nepravilnostih ter ukrepih.

Ob tem še dodajamo, da je v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu skrb in odgovornost za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze, prepuščena rektorju oziroma dekanu članice univerze.

Vir: MIZŠ,  11. 1. 2019

(Skupno 47 obiskov, 1 današnjih obiskov)