Izšela je nova izdaja mednarodnega zbornika kazalnikov OECD v izobraževanju: »Education at a Glance 2013« – »Pogledi na izobraževanje 2013«.

Gre za najobširnejši pregled izbranih primerljivih nacionalnih statističnih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja, ki nastaja v okviru programa OECD »Kazalniki izobraževalnih sistemov«(OECD INES) in ki daje možnost spremljanja uspešnosti institucij in sistemov vzgoje in izobraževanja s primerjanjem v krogu sodelujočih držav iz celega sveta (34 držav članic OECD in ključnih partnerskih držav Argentine, Brazilije, Kitajske, Indije, Indonezije, Rusije, Saudske Arabije in Južne Afrike).   

Naslov letošnje, enaindvajsete izdaje izpostavlja mlade in pomen učenja za njihovo reševanje iz socialne in gospodarske krize: »Learning their way out: Youth, education, and skills in the midst of crisis«.

Kot vsako leto, so kazalniki tematsko razdeljeni v okvir štirih vsebinskih sklopov:

A. Rezultati izobraževalnih institucij in učinki učenja,
B. Finančni in človeški viri v izobraževanju,
C. Dostop, udeležba in napredovanje v izobraževanju,
D. Učno okolje in organizacija v šolah.

Znotraj teh EAG 2013 prinaša niz novih podatkov, še posebej o učinkih ekonomske krize in povezavah med izobraževanjem in zaposlovanjem, izobrazbo in delom, ter več podrobnejših analiz in podatkov o trendih pri vseh ključnih kazalnikih. Posebna pozornost je namenjena tudi povezavam med izobraževanjem in vidiki, kot sta zdravje oziroma način življenja (debelost in kajenje). Večina podlag za analize je iz obdobja 2008-2011.

Poudarki, preglednice in grafični prikazi kakor tudi celotna publikacija »Education at a Glance 2013« so dostopni na spletni strani OECD http://www.oecd.org/edu/eag.htm.
Med predstavitvami, ki jih za posamezne države pripravijo v Sekretariatu OECD, je letos prvič na voljo tudi »Country note« za Slovenijo.

Več:
>> Študija Education at a Glance 2013
>> Povzetek v slovenščini
>> »Country note« za Slovenijo

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)