Izšel je mednarodni zbornik kazalnikov v izobraževanju: Pogled na izobraževanje 2014, Education at a Glance 2014.Gre za letno publikacijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, ki nastaja s sodelovanjem držav v okviru programa OECD INES Kazalniki izobraževalnih sistemov.

Zbornik je najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih nacionalnih statističnih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v sodelujočih državah (državah članicah OECD in partnerskih državah).

Podatki so razporejeni v štiri stalne vsebinske sklope: A. Izobraževalne institucije in učenje, B. Finančni in človeški viri v izobraževanju, C. Dostop, udeležba in napredovanje v izobraževanju ter D. Učno okolje in organizacija v šolah. Vsako leto pregled obogatijo izbrani novi kazalniki in poudarki.  

V letošnji izdaji je v ospredju pozornosti pogled na socialno razsežnost izobraževanja: izobraževanje in usposabljanje za vključujočo rast. V uvodniku OECD izpostavlja splošne ugotovitve o povečevanju razlik med bogatimi in revnimi, o še vedno visoki stopnji brezposelnosti mladih in zmanjševanju dostopnosti socialnovarstvenih storitev ter ob tem opozarja na ponovna spoznanja o pomenu znanj, spretnosti in veščin za blaginjo posameznika in družbe.  

Gospodarska kriza je najbolj prizadela mlade odrasle z nizko stopnjo izobrazbe. Stopnja izobrazbe vedno močneje vpliva na raven dohodkov. Izobrazba in usposobljenost sta povezana s tveganji v pogledih na zdravje, dejavno družbeno in politično vključenost. Podatki vedno jasneje kažejo na to, da so znanja, spretnosti in veščine pomembna razsežnost socialne neenakosti, a tudi, da so »del njene rešitve«, pri čemer ni pomembna le širitev dostopnosti, ampak tudi spodbujanje socialne mobilnosti.

Po mnenju OECD povprečja držav niso najbolj zanimive ugotovitve zbornika, saj zakrivajo »ogromne razlike med državami«. Najbolj zanimiv je način, kako kazalniki odsevajo različne kontekste in politike v državah.

Poudarki, preglednice in grafični prikazi kakor tudi celotna publikacija Pogled na izobraževanje 2014 so dostopni na spletni strani OECD: http://www.oecd.org/edu/eag.htm

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)