Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) od 2006 redno izdaja preglede področja zaposlovanja mladih po posameznih državah članicah od skupno šestnajstih izbranih. Letos bo OECD pregled po državah zaključila s skupnim poročilom, v katerem bo strnila izsledke posameznih poročil in politike držav o zaposlovanju mladih. Osnutek skupnega poročila bo tudi osnova za razprave na forumu, ki se bo začel z enodnevnim seminarjem o povezavah izzivov izobraževanja, socialne politike in politike trga dela.

Seminar bo priložnost za razpravo med predstavniki državne uprave, socialnih partnerjev, akademikov in civilne družbe. Nadaljeval se bo z zaprtim ministrskim srečanjem, razdeljenim v tri sklope: »Kako mladim zagotoviti prostor na trgu dela, kateri ukrepi prinašajo rezultate?«, »Kako preprečiti »izgubljeno generacijo«, kako preprečiti neaktivnost in izključenost mladih?«, »Kako izvesti strukturne reforme za prehod iz izobraževanja na trg dela?«.

OECD foruma Delo za mlade, ki bo 20. in 21. septembra v Oslu, se bo udeležila državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve dr. Anja Kopač Mrak, ki bo aktivno sodelovala pri tretji temi o prehodu mladih iz izobraževanja na trg dela, v povezavi z gospodarsko krizo in njenimi posledicami. Iztočnice za razpravo v okviru te teme so, kako naj izobraževalni sistem bolje pripravi mlade na delo, pri čemer bo več poudarka na zmanjševanju osipa, kakšni so možni ukrepi za lažji vstop mladih na trg dela ter kako mladim omogočiti stalnejše zaposlitve in tako presekati prehajanje med brezposelnostjo in začasnimi zaposlitvami.

Predstavila bo tudi predlog zakona o malem delu in razloge za najnižjo stopnjo osipa ter hkrati visok delež zaključka srednješolskega šolanja v Sloveniji glede na statistiko Evropske unije. Poleg tega bo ponovno izpostavila primer dobre prakse programa projektnega učenja za mlade (PUM), ki ga je mogoče obravnavati tudi kot ustrezen protikrizni program za ciljni skupini osipnikov in NEET mladih (not in education, employment, or training).

Več MDDSZ 

 

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)