Septembra 2013 je izšla publikacija OECD: Innovative Learning Environments, ki zajema veliko mednarodnih informacij in prikazuje nov okvir za razumevanje inovativnih učnih okolij v osmih poglavjih. Na vprašanje, kaj bi moralo vsebovati sodobno učno okolje, odgovarja z nazornimi lokalnimi primeri. V zaključku ponuja napotke, kako je to mogoče doseči, vključno z vlogo tehnologije, mreženja in spreminjanjem organizacijske kulture. Poročilo je še posebej zanimivo za vodje izobraževanja, starše, učitelje in vzgojitelje, svetovalce in odločevalce, seveda pa tudi za raziskovalne skupnosti.

Inovativna učna okolja (Innovative Learning Environments – ILE) je vodilni projekt Centra OECD za raziskave in inovacije v izobraževanju. Obravnava predvsem inovativne načine organiziranja učenja za mlade (v starosti od 3 do 19 let) na mikroravni in dokaze, zakaj so taka okolja uspešna. Zagovarjamo stališče, da bi tak poudarek moral voditi načrtovanje izobraževalnih reform v 21. stoletju. Pri projektu ILE dejavno sodeluje okoli 30 držav, pokrajin in organizacij, tako da zagotavljajo primere inovativnih učnih okolij in razpravljajo o praktičnih usmeritvah za prihodnost. Sodelujemo z inovatorji, voditelji, snovalci odločitev, strokovnjaki in praktiki, ki se v teh različnih sistemih ukvarjajo s spremembami v izobraževanju. V okviru projekta obravnavamo in analiziramo izsledke znanosti o učenju in inovacije iz prakse ter ugotavljamo, kaj to pomeni za sprememb. (Vir: MŠŠ, 2011, .doc)

Oglejte si tudi publikacijo O naravi učenja, ki je dostopna preko Digitalne knjižnice ZRSŠ.

(Skupno 88 obiskov, 1 današnjih obiskov)