OECD je objavil pregled kazalnikov OECD v izobraževanju: Education at a Glance 2012 (EAG),ki ga pripravijo vsako leto v sodelovanju z državami članicami (v ovkiru programa Indicators of Educational Systems – INES). Letošnja, 20. izdaja nosi naslov »Vlaganje v ljudi, njihova znanja, spretnosti in izobrazbo za vključujočo rast in delovna mesta«.

Gre za mednarodni zbornik izbranih primerljivih nacionalnih statističnih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja, ki daje možnost spremljanja uspešnosti institucij in sistemov vzgoje in izobraževanja s primerjanjem v krogu sodelujočih držav iz celega sveta.

Publikacija je tematsko razdelejena na štiri vsebinske sklope:

A. Rezultati izobraževalnih institucij in učinki učenja
B. Finančni in človeški viri v izobraževanju
C. Dostop, udeležba in napredovanje v izobraževanju
D. Učno okolje in organizacija v šolah

Pogledi v izobraževanje 2012postavljajo analize v luč svetovne gospodarske krize in uvajajo nekatere nove kazalnike na področjih, kot so: zgodnja vzgoja in izobraževanje otrok;  vpliv izobraževanja na makro-ekonomske kazalnike; dejavniki vlaganj v izobraževanje; povezave med poklicnimi cilji 15-letnih deklic in dečkov ter uspešnostjo v visokošolskem izobraževanju; izobrazba učiteljev; ocenjevanje in dostop do izobraževanja na srednješolski in visokošolski ravni.

Podatki v letošnji izdaji potrjujejo pomen izobrazbe za posameznike, gospodarstvo, trg dela in družbo kot celoto, a ob tem kažejo, da v vseh državah ostaja aktualno vprašanje pravičnosti in enakih priložnosti izobraževanja za vse, ne glede na socialno-ekonomsko ozadje.

Več>> Spletna stran OECD  Education at a Glance 2012.

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)