OECD je izdala prvo poročilo v zbirki How’s Life, ki se nanaša na vpliv digitalizacije na dobrobit posameznikov. Poročilo je naslovljeno z How’s Life in the Digital Age? – Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s Well-being.