OECD je uradno objavil nov pregled kazalnikov OECD v izobraževanju Education at a Glance 2011, ki ga pripravijo vsako leto v sodelovanju z državami članicami OECD (program Indicators of Educational Systems – INES).

V glavnem pregledu Education at a Glance 2011 so kazalnike razvrstili v štiri skupine:

A Rezultati izobraževalnih institucij in učinki učenja
B Finančne naložbe in vlaganje v človeške vire v izobraževanju
C Dostop do izobraževanja, vpis in napredovanje
D Učno okolje in organiziranost šol

Krajšo publikacijo s poudarki: Education at a Glance 2011 Highlights so strukturirali v poglavja o izobraževalnih ravneh in številu učencev; 
ekonomskih in socialnih koristih izobraževanja; vlaganjih v izobraževanje; in o šolskem okolju. Raziskavi PISA je posvečeno posebno poglavje.

Celotni publikaciji sta na voljo na spletni strani OECD.

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)