Zasedanje Upravnega odbora Centra za raziskovanje in inovacije v izobraževanju (OECD CERI) je sledilo Odboru za izobraževalne politike (EDPC) dne 21. in 22. novembra 2013 (511-15/2012/52/3).

Dnevni red:

 1. Sprejem osnutka dnevnega reda EDU/CERI/A(2013)4/REV2
 2. Potrditev zapisnika oseminosemdesetega zasedanja CERI – EDU/CERI/M(2013)1
 3. Imenovanje člana biroja Upravnega odbora CERI
 4. Ustna poročila
 5. Poročilo o uresničevanju Strategije OECD o kompetencah za delo
 6. INES Indikatorji izobraževalnih sistemov: redno poročanje EDU/EDPC/RD(2013)8
 7. Priprava Delovnega programa in proračuna CERI 2015-2016 EDU/CERI/CD(2013)9
 8. Globalna strategija in načrt vključevanja držav v CERI – EDU/CERI/CD(2013)8
 9. Inovativna učna okolja – izvajanje in spremembe – EDU/CERI/CD(2013)12, EDU/CERI/CD/RD(2013)7
 10. Inovativno poučevanje za učinkovito učenje – EDU/CERI/CD(2013)11, EDU/CERI/CD/RD(2013)4, 5 in 6
 11. Izobraževanje in socialni napredek – poročilo o napredku – EDU/CERI/CD(2013)14, EDU/CERI/CD/RD(2013)8, EDU/CERI/CD/RD(2013)9
 12. Upravljanje kompleksnih izobraževalnih sistemov – poročilo o napredku – EDU/CERI/CD(2013)10, EDU/CERI/CD/RD(2013)10
 13. Inovacijska strategija za izobraževanje in usposabljanje – poročilo o napredku – EDU/CERI/CD(2013)13
 14. Konference CERI v letu 2014 (povzetek v uvodu)
 15. Razno

Vir in kontakt za več informacij: Služba za mednarodno sodelovanje in EU, MIZŠ, Sabina Melavc (Sabina.Melavc[a]gov.si).

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)