18. in 19. aprila 2013 je na sedežu OECD v Parizu potekalo zasedanje Odbora za izobraževalno politiko (Education Policy Committee). EDPC je delovno telo OECD, ki spremlja in usmerja delo te mednarodne organizacije na področju izobraževanja. Srečuje se dvakrat letno: oktobra ali novembra in marca ali aprila.

Med pomembnejšimi informacijami velja izpostaviti:

  • potrditev datuma javne objave mednarodnega zbornika kazalnikov OECD na področju izobraževanja Education at a Glance – EAG 2013: letos izjemoma že 25. junija (v elektronski obliki);
  • potrditev datuma objave rezultatov raziskave OECD PISA 2012: 3. decembra 2013;
  • potrditev neformalnega ministrskega srečanja o kompetencah za delo in zaposljivosti: 2. in 3. oktobra 2013 v Istanbulu in
  • vabilo na neformalni ministrski forum o ne-kognitivnih kompetencah in socialnih vidikih izobraževanja: 24. in 25. marca 2014 v San Paolu v Braziliji.

Zanimivi sta bili tudi informacija o pripravi Memoranduma o soglasju med EU in OECD, ki bi omogočal tesnejše sodelovanje in več finančne pomoči državam članicam EU pri sodelovanju v izbranih raziskavah (na področju izobraževanja iz programa EU za vseživljenjsko učenje), in informacija o sprejemu posebnega Akcijskega načrta OECD za mlade, ki v mnogih elementih spominja na delovanje EU na tem področju.

Člani EDPC so imeli na zasedanju priložnost izmenjave tudi o širšem strateškem dokumentu s predlogi usmeritev za bodoče raziskave in analize OECD: “Novi pristopi pri soočanju z ekonomskimi izzivi” – New Approaches to Economic Challenges,ki postavlja pod vprašaj miselnost in metode Organizacije ter naznanja bolj holistične pristope pri njenem delovanju v prihodnosti.

Vse javne informacije o raziskavah in analizah OECD na področju izobraževanja in usposabljanja je sicer možno spremljati na spletni strani http://www.oecd.org/edu/.

Vir: MIZŠ

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)