Slovenija je na področju izobraževanja začela intenzivno sodelovati z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) že v začetku leta 2002, ko je pridobila status opazovalke v Odboru za izobraževanje OECD. Od tedaj se je vključila v številne projekte in raziskave (PISA, projekt o priznavanju neformalnega izobraževanja, projekt o vodenju šol, raziskava o učiteljih TALIS itd.). Od leta 2007 je Slovenija s podatki vključena v publikacijo Education at a Glance, leta 2009 pa smo se vključili tudi v Center za raziskave in inovacije v izobraževanju CERI.

S polnopravnim članstvom Slovenije v OECD od leta 2010 se sodelovanje še poglablja. V tej luči je potekal 25. – 26. maja 2011 v Ljubljani seminar v organizaciji OECD, Ministrstva za šolstvo in šport ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, na katerem je bilo predstavljeno delo OECD in sodelovanje Slovenije v aktivnostih na področju izobraževanja.

Predstavitve in gradiva s seminarja:

  • sreda, 25. 5. 2011 teme na področju šolstva: S podatki podprto načrtovanje politik – delo na področju kazalnikov, Kompetence in preverjanje, Učitelji, Predšolska vzgoja, Center za raziskave in inovacije v izobraževanju (CERI)
  • četrtek, 26. 5. 2011 teme na področju visokega šolstva: Politika terciarnega izobraževanja – po srednji šoli, Vloga visokega šolstva pri razvoju regij in mest, IMHE in kakovostno poučevanje v visokem šolstvu, S podatki podprto načrtovanje politik – primeri orodij, Učenje, inovacije, raziskave, raznolikost in prihodnosti
(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)