Kratkoročna napoved za brezposlenost  mladih je precej neobetavna, opozarjajo na OECD, kjer so izdali nov delovni dokument, osredotočen na brezposelnost mladih.

Brezposelnost  med mladimi se bo povečevala tudi v prihodnjih mesecih in bo obtičala nad desetimi odstotki tudi do konca leta 2011, zato je zelo verjetno, da bodo mnogi mladi doživeli podaljšano obdobje nezaposlenosti.  V Evropi bo brezposelnost  mladih ostala blizu 20% tudi v letu 2011, če gre verjeti gospodarskim napovedim OECD.

Prav zato OECD opozarja vlade, da morajo nemudoma v boj z mladinsko nezaposlenostjo. V večini držav OECD je nezaposlenost mladih (med 15 in 24 leti) tradicionalno dosegala dvakratnik stopnje starejših od 25 let.  Toda razmerja močno variirajo glede na državo: Nemčija ima najnižji količnik (1.5), predvsem po zaslugi dobro delujočega sistema vajeništva, ki pripomore, da mladi hitro po končani šoli vstopijo v svet dela.  V sedmih državah članicah OECD se razmerje giblje med 3 in 4-kratnikom (Danska , Finska, Italija, Koreja, Nova Zelandija, Norveška in Združeno Kraljestvo).  Le v Islandiji in na Švedskem je delež nezaposlenih  mladih  presegel 4 -kratnik deleža nezaposlenih starejših od 25 let.

Stopnja brezposelnosti mladih je v prvem četrtletju v Sloveniji znašala 12 odstotkov  (Eurostat), medtem ko je stopnja brezposelnosti za vso populacijo znašala le 5 odstotkov.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1

Več>> OECD

Več>> EUROSTAT – Five million young people unemployed in the EU27 in the first quarter 2009
Eurostat – Youth in Europe

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)