Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti (.pdf) za naslednje šolsko leto.

Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Potencialni zunanji izvajalci, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, so svoje programe predložili Zavodu RS za šolstvo za brezplačno objavo v katalogu.

Vir: ZRSŠ, 12. 6. 2019

(Skupno 65 obiskov, 1 današnjih obiskov)