V zbornični dvorani Univerze v Ljubljani bo ob 20-letnici ustanovitve Avstrijskega znanstvenega instituta v Ljubljani v sredo 29. septembra okrogla miza »Znanstveno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo:včeraj, danes, jutri«.

Dogodka se bo udeležilo več visokih predstavnikov Ministrstva za znanost in raziskave Avstrije in predstavnikov MVZT ter akademske sfere. Okrogla miza se prične ob 14.30 uri.

Avstrijski znanstveni institut v Ljubljani (AZI Ljubljana) je bil na osnovi odločitve Zveznega ministrstva za znanost Republike Avstrije ustanovljen oktobra 1990 kot ljubljanska izpostava Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo. Glavna naloga AZI je bila ob ustanovitvi podpiranje bilateralnega znanstvenega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo. Marca 2004 je koordinacijo Avstrijskega znanstvenega inštituta v Ljubljani / AZI Ljubljana prevzel Center za družbene inovacije/Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) na Dunaju (www.zsi.at). Od tedaj naprej je tudi dodatno težišče delovanja AZI/ASO podpiranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja v trikotniku Avstrija – Slovenija in države iz regije t.i. Zahodnega Balkana, kjer tako Avstrija kot Slovenija igrata pomembno vlogo. 
Tako se je odlično bilateralno sodelovanje z Avstrijo, s katero je od leta 2000 potekalo več kot 100 raziskovalnih projektov, nadgradilo v skupni podpori državam Zahodnega Balkana pri vključevanju v evropske integracije, pri čemer je pomembna tudi vloga AZI v Ljubljani. Skupaj z AZI je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo organiziralo več konferenc in dogodkov.

Več informacij o delu AZI je na spletni strani:
http://www.aso.zsi.at/
www.investsciencesee.info/press-resources.html

Vir MVZT 

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)