Združenje za socialno pedagogiko vabi na okroglo mizo z naslovom

Preseganje rasizma v socialno pedagoških kontekstih

Okrogla miza bo na Pedagoški fakulteta v Ljubljani, 15. 3. 2016, ob 17. uri.

S primeri dobre prakse, z razmišljanji in odpiranjem vprašanj želijo osrednjo temo povezati z različnimi področji delovanja socialnih pedagogov.
V okrogli mizi bodo sodelovali:

– Goran Popović, ravnatelj Osnovne šole Livada
– Nina Marin, društvo Odnos (Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito)
– Ibrahim, prostovoljec
– Andreja Sinjur, profesorica razrednega pouka
– dr. Andreja Grobelšek, svetovalna delavka, Srednja zdravstvena šola Celje
– dr. Karmen Mikek, svetovalna delavka, Šolski center Velenje

Pogovor bo moderiral Sašo Kronegger.

Vabilo

Uvodne besede k osrednji temi okrogle mize:

Novi rasizem kot izziv za socialno pedagoške prakse (dr. Špela Razpotnik)
Rasizem se je še pred kratkim zdel obrobna akademska tema, na kar je v zadnjem času, s pričo geopolitičnih sprememb, ki so dosegle tudi Evropo, dobila še kako resničen obraz. Naenkrat so se po Evropi sprožila nevarna neorasistična gibanja, pred pomembnim izzivom pa je tudi vzgojno- izobraževalni in socialno varstveni sistem.
Neorasizem ali novi rasizem zaznamujeta predvsem dve značilnosti. Prva je premik od bioloških stereotipov (značilnih za čas suženjstva in kolonizacije) v kulturne stereotipe, kar se na političnem nivoju kaže kot iskanje malih razlik med enako obubožanimi proletarci, medtem ko peščica lastnikov kapitala preoblikuje svet po svoje. S tem je povezana tudi druga značilnost novega rasizma, ta je namreč njegova subtilnost, zamaskiranost v politično korektnost, neprepoznavnost. S pridom ga na tej ravni izkoriščajo mediji, ko dajejo prostor manipulatorskim mnenjskim voditeljem, ki želijo situacije migracij, begunstva itd. interpretirati v skladu z lastnimi interesi, določiti “dežurne krivce” in prikriti kompleksnost realnih težav in lastne soodgovornosti zanje. Lep izraz te subtilnosti je pogosto slišana fraza “Nič nimam proti beguncem, ampak najprej je potrebno poskrbeti za naše …” ali pa “Nisem rasistka, vseeno pa naj jih ne vključijo v šolo, kamor hodijo moji otroci …”. O rasizmu priča že potreba razdeliti svet na dva dela, na “nas” in “njih” glede na trenutno politično izpostavljen kriterij.
Trenutna dogajanja pričajo o tem, da se s področja subtilnega rasizem lahko prav hitro spet premakne v polje očitnega, posebej še, ko ima legitimnost mnenjskih voditeljev oz. vlade.
Zdi se, da so nas izzivi begunstva ter migracij našli nepripravljene, saj kot država nismo prišli še niti do zadovoljivih strokovnih odgovorov glede vključevanja tujejezičnih (npr. albansko govorečih ) otrok v vzgojno izobraževalne ustanove, pa so pred nami že dosti obsežnejši in širši izzivi. Glede na pomanjkanje konsistentnih odgovorov s strani EU ali nacionalnih avtoritet, je pomembno ohranjati strokovno debato živo, iskati dobre prakse in razvijati nove rešitve.
S tem namenom smo izbrali temo tokratnega spremljevalnega programa občnega zbora našega Združenja.

(Skupno 36 obiskov, 1 današnjih obiskov)