Izšla je letošnja osma številka spletnega časopisa e-Novičke, ki prinaša:

*  Izšel je spletni Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih za šolsko leto 2009/2010
* Spopolnjevanje mentorjev študijskih in bralnih krožkov v Rakovem Škocjanu
* Na Andragoškem centru pričenjamo z izvajanjem novega projekta, podprtega s sredstvi Evropskega socialnega sklada
* Usposabljanje za samoevalvacijo v ISIO
* Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011
* Sodelovali smo na hrvaškem Tednu vseživljenjskega učenja
* Zadnje srečanje partnerjev v projektu Širitev metode kolegialnega presojanja II
* LLL2010 – zaključili smo poročilo o 5. podprojektu
* Vseživljenjsko učenje, filozofija in kriza interkulturnosti
* Medgeneracijsko sožitje kot prvina vseživljenjskosti učenja – projekt Pedagoškega inštituta in Andragoškega društva Slovenije
* OSU – glasilo Središča za samostojno učenje
* Okrogla miza o dejavnikih, ki vplivajo na kakovost življenja
* Sprememba načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009
* Ustanovljen je Strokovni svet za izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih
* Statistični portret Slovenije v EU 2009
* Povabilo na e-izobraževanje Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje
* Teden globalnega učenja/izobraževanja 2009
* Vabilo na mednarodni znanstveni kolokvij
* Informativa’10
* Posveti/konference
* Novosti iz knjižnice

Več>> eNovičke oktober.

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)