Z novo študijo o učinku partnerstev med šolami v različnih državah (Study of the impact of Comenius school partnerships on participating schools) je bilo ugotovljeno, da so učenci in zlasti dijaki znatno izboljšali svoje spretnosti, vključno s kulturnimi in socialnimi spretnostmi, znanjem s področja IT in tujih jezikov. Učinek partnerstev je bil najbolj opazen pri tistih učencih, ki so obiskali partnerske šole. Predstavniki sedmih od desetih šol so povedali, da je imelo partnerstvo močan do zelo močan vpliv na kulturno zavest in izražanje učencev ter na njihove socialne in državljanske kompetence. Temu je sledilo računalniško znanje (54 %) in sporazumevanje v tujih jezikih (52 %). Partnerstva so bila financirana v okviru programa izmenjav Comenius, šolske različice programa Erasmus.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „S šolskimi partnerstvi mladi pridobivajo osnovne spretnosti in kompetence, potrebne za osebni razvoj, prihodnje zaposlovanje in aktivno državljanstvo. Program Comenius učencem in izobraževalnemu osebju pomaga spoznavati različne evropske kulture in jezike. Ta partnerstva bodo še naprej dobivala podporo v okviru našega novega programa Erasmus za vse v obdobju 2014–2020.“

Študija je pokazala tudi, da ta program koristi učiteljem in šolam znotraj njihovih lokalnih skupnosti. Učitelji pravijo, da so s pomočjo mobilnosti v okviru šolskega partnerstva izboljšali svoje poznavanje drugih izobraževalnih sistemov ter okrepili socialne spretnosti in znanja tujih jezikov.

Dve tretjini šol poroča, da je partnerstvo izboljšalo njihovo podobo, 80 % pa jih meni, da je program okrepil njihovo evropsko razsežnost. Skupinsko delo s šolami v tujini jim je pomagalo razviti tesnejše vezi, tako znotraj šole kot z lokalnimi organi.

Partnerstva Comenius imajo primerjalno večji vpliv na učitelje in šole ter njihovo okolje na področju predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ker je na tej stopnji lažje k udeležbi spodbuditi celotno šolo ter vključiti nove zamisli in dejavnosti v učne načrte. Po drugi strani pa je vpliv na spretnosti močnejši pri dijakih.

Za mnoge šole v oddaljenih predelih Evropske unije so partnerstva, financirana s sredstvi EU, edina možnost za učence in učitelje za sodelovanje v projektu v tujini. 85 % šol, vključenih v študijo, se namerava prijaviti za pridobitev finančnih sredstev za prihodnja partnerstva.

Študija je zajela 50 šol v 15 evropskih državah (Belgija, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija, Turčija in Združeno kraljestvo), ki so prejele nepovratna sredstva iz programa Comenius za vzpostavitev partnerstev od jeseni 2009–2011. Študija je več kot dve leti spremljala učinek partnerstev na učence, učitelje in šole.

Vir: Evropska komisija, 7. 12. 2012

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)