Na spletišču ministrstva za izobraževanje je z dne 20. 8. 2014 objavljeno naslednje sporočilo za  javnost:

“MIZŠ smo se odločili, da razpoložljiva strukturna sredstva, ki nam jih je uspelo dodatno zagotoviti še v tej finančni perspektivi, namenimo zagotovitvi optičnih povezav čim več javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom do Arnesovega omrežja, je na novinarski konferenci 20. avgusta dejal minister dr. Jernej Pikalo. “Pripravili smo projekt ”Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja (IR optika)”, s katerim bomo z nakupom optičnih vlaken dolgoročno rešili problem kvalitetnih povezav javnih zavodov do interneta in jim tako omogočili uporabo najsodobnejših informacijskih in komunikacijskih storitev v izobraževalnih in raziskovalnih procesih.”

Osnovni pogoj za uporabo e-učbenikov in e-storitev so visokohitrostne povezave šolskih zavodov do Arnesovega komunikacijskega omrežja, do njegove informacijske infrastrukture in interneta. Tudi delovanje raziskovalnih zavodov je zelo odvisno od kvalitetnih visokohitrostnih povezav v internet, saj si v nasprotnem ni več možno predstavljati sodelovanja pri raziskovalnih projektih na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Projekt je zastavljen tako, da z razpoložljivimi finančnimi sredstvi zagotovimo povezave čim večjemu številu zavodov oz. čim več raziskovalcem, študentom, dijakom in učencem. Predvidevamo, da bomo optične povezave zagotovili najmanj 455 zavodom, točno število povezav pa je seveda odvisno od ponujene in dosežene cene v postopku javnega naročanja.

Projekt IR optika bo odločno prispeval k večji učinkovitosti raziskovalnega in izobraževalnega sistema, kar je ključnega pomena za večjo konkurenčnost gospodarstva, večji izvoz in nenazadnje konkurenčnost celotne družbe.

Projekt je oblikovan kot neposredno potrjena operacija, financirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v višini 14.7 mio EUR. Od tega je okoli 13 mio EUR predvidenih za nakup optičnih povezav, okoli 1 mio EUR za nakup aktivne omrežne opreme, ostalo pa za druge stroške na projektu. Projekt je umeščen v Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Predmet neposredne potrditve operacije je vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v ARNES.

Ciljna populacija za zagotovitev širokopasovnih povezav preko optičnih vodov:
– 50 krajev s pomembnimi organizacijami s področja izobraževanja in raziskovanja;
– 621 organizacij v teh krajih (predvidoma jih mora biti v okviru projekta povezanih najmanj 455);
– 118.096 raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov in učencev.

Javni zavodi, ki bodo vključeni v projekt, bodo izbrani glede na področje izobraževanja in raziskovanja ter doseganja največjega števila končnih uporabnikov za uporabljena sredstva.

Vzpostavitev optičnih povezav je s stroškovnega vidika smiselna v krajih, kjer ima Arnes vzpostavljeno lastno komunikacijsko vozlišče, saj se le preko teh lahko upravičene organizacije povežejo v enotno slovensko izobraževalno in raziskovalno omrežje. Arnes ima 47 vozlišč, v 36 krajih. Poleg kriterija Arnesovega vozlišča smo upoštevali tudi pomembnost kraja glede na vrsto organizacij. Po tem kriteriju smo v seznam upravičenih krajev uvrstili vse kraje, ki imajo srednjo šolo in vsaj še tri ustanove, ki so upravičene do optike v okviru projekta ter vse kraje, ki imajo vsaj dve osnovni šoli ter šest drugih upravičenih organizacij . Glede na kriterije smo v projekt uvrstili 50 krajev. Iz nabora potencialno upravičenih organizacij smo izločili tudi vse, ki imajo do izobraževalnega in raziskovalnega omrežja že vzpostavljeno optično povezavo v javni ali javno zasebni lasti. V predlaganih krajih je okoli 70 % šolajoče se mladine v Sloveniji. Glede na navedene kriterije je do optičnih povezav, ki bodo financirane v okviru projekta IR optika potencialno upravičenih 621 organizacij.

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)