ŠOS ne soglaša s predlogom Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2011 – 2020. Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so na seji delovne skupine Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ki jo koordinira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), predstavili svoje pripombe, pomisleke in predloge k predlaganemu Nacionalnemu programu visokega šolstva 2011-2020 (NP VŠ). ŠOS k predlaganemu besedilu ne more podati soglasja, saj meni, da ima tako predvideni sistem še preveč nedefiniranih ali pomanjkljivo opredeljenih področij, vključno s finančnimi posledicami in zagotovljenimi sredstvi za implementacijo predlaganih ukrepov. Prav tako pa ŠOS določene ukrepe v celoti zavrača, saj meni, da bodo vodili v zmanjševanje dostopnosti visokega šolstva pri določenih družbenih skupinah in upad kakovosti našega visokošolskega prostora.

Vir in več informacij: ŠOS, 21. 9. 2010

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)